app网客服热线:0832-2028333
首页 > 新房 > 市中区 >真人 > pt >  app >  国际集美天宸

国际集美天宸 别名:内江国际集美天宸

app真人ptptpt优惠
 • 用手机看

参考app 6300 元/平 高层:6000-6500元/㎡,真人:6700-7500/㎡ 房贷计算器>>

最近更新时间:2021-02-27

团购优惠 线上报名参加app网团购专属优惠 106人参加 获取优惠

物业类型: 真人  pt  

最新开盘: 2019-08-16 开盘提醒

国际时间: 2020年 国际提醒

开发商: 内江祥奥置业有限公司

项目地址:四川省内江市经开区汉渝千亿与甜城千亿十字交汇处

主力app:3室2厅90m²3室2厅99m²3室2厅104m² [全部app]

点击查看售楼处电话

已有1983人查看电话
预约看房
 • 国际集美天宸鸟瞰图 效果图
 • 国际集美天宸区位图 交通图
 • 国际集美天宸效果图2 效果图
 • 国际集美天宸 效果图

地图

 • 原点
 • 街景地图
 • 学校
 • 医院
 • 银行
 • 餐饮
 • 购物
 • 更多
  • 公园
  • 机场
  • 加油站
显示列表

沙盘

鼠标拖动沙盘图以移动视角,点击楼号查看更多信息
pt app
 • 1期
10#
12#
11#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#
21#
22#
23#
24#
25#
26#
27#
28#
29#
30#
31#
32#
33#
34#
35#
36#
37#
38#
39#
40#
41#
42#
43#
44#
9#
关注列表

楼栋列表

10# 12# 11# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 27# 28# 29# 30# 31# 32# 33# 34# 35# 36# 37# 38# 39# 40# 41# 42# 43# 44# 9#
10# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

12# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

11# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: -
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

13# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

14# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

15# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

16# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 20户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

17# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

18# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

19# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

20# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

21# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

22# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

23# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

24# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

25# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

26# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

27# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 39户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

28# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

29# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

30# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

31# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

32# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 34户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

33# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

34# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

35# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

36# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

37# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 2个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 40户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

38# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 33层
 • app: 198户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

39# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 33层
 • app: 196户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

40# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 33层
 • app: 198户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

41# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 33层
 • app: 198户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

42# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 33层
 • app: 198户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

43# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: -
 • 真人: 33层
 • app: 198户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

44# pt
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 33层
 • app: 198户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

9# app
 • 开盘: 2019-07-09
 • 国际: 2019-07-09
 • 单元: 1个
 • 装修: pt
 • 真人: 11层
 • app: 20户
 • 客户端配比: 0
 • 千亿: 1期

app

更多>>

价格走势

免责声明: 本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋千亿如无特别标示,均指建筑千亿。